Teollinen internet (IIoT, Industrial Internet of Things) on tämän hetken tärkeimpiä digitalisaatioon liittyviä muutosaaltoja maailmanlaajuisesti. Puhutaan myös neljännestä teollisesta vallankumouksesta, johon teollisen internetin lisäksi liitetään myös robotisaatio, digitalisaatio ja keinoäly. 

Teollisen Internetin ratkaisuissa on kyse jatkuvasti kasvavasta trendistä, jossa tietoverkkoon liitettävien laitteiden ja sensoreiden määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Yksityiskohtaista ja reaaliaikaista tietoa halutaan kerätä laitteista, koneista, prosesseista, rakennuksista, liikenteestä, ihmisistä jne. Tietoa käytetään hyväksi monipuolisilla tavoilla esimerkiksi laitteiden ja järjestelmien huollon ja ylläpidon kehittämiseen, prosessien kehittämiseen, kuten työvaiheiden automatisointiin ja ennakointiin. Toisaalta analysoimalla valtavia kerättyä tietomassoja voidaan ymmärtää monimutkaisia tapahtumaketjuja, erilaisten tapahtumien ja asioiden välisiä yhteyksiä, ja parhaimmillaan kehittää tapahtumiin liittyviä ennakoivia algoritmeja tai synnyttää uusia älykkäitä palveluinnovaatioita.

Back to top