Liikenteen mittaaminen kehittyy huimaa vauhtia. Uudet mittausteknologiat tarjoavat perinteiseen liikennemäärien mittaamiseen yhä tehokkaampi keinoja samalla, kun innovatiivinen liikennevirtojen analysointi tarjoaa huimia mahdollisuuksia liikennesuunnittelun ja kaupan alan kehittämiseksi.

Liikennesuunnittelun tulisi pyrkiä entistä ympäristöystävällisempään, sujuvampaan ja turvallisempaan liikenteeseen. Toisaalta kauppiaan ja tapahtumajärjestäjän olisi esimerkiksi markkinointinsa suuntaamiseksi ja sen vaikuttavuuden arvioimiseksi hyvä saada entistä tarkempaa tietoa siitä, mistä hänen asiakkaansa tulevat ja keitä he ovat.

Tähän kehitykseen liikennevirtojen mittaaminen, analysointi ja reaaliaikainen tilannekuva tarjoavat kiinnostavia tiedolla johtamisen mahdollisuuksia.

Back to top