Laajoissa suunnitteluprojekteissa eri suunnittelualat ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Menestyksekkään suunnittelutoiminnan edellytyksenä on laaja-alainen järjestelmien ymmärrys ja sujuva yhteistyö kaikkien suunnittelualojen toimijoiden kanssa.   

Vaativien infrastruktuurikohteiden teknisten järjestelmien suunnittelu ja toteuttaminen vaatii monialaista osaamista. On tärkeää pystyä keskustelemaan projektin kaikkien sidosryhmien kanssa, ymmärtää projektin eri tekniikka-alueiden väliset riippuvuudet sekä hahmottaa projekti kokonaisuutena – kenttälaitteista kokonaisjärjestelmään ja yksittäisestä suunnittelutehtävästä koko projektin tavoitteisiin.

Suunnitteluprojekteissa nimenomaan kokonaisuuden hahmottamisella on merkittävä rooli. On kuitenkin myös huomioitava, että laajojen järjestelmien tavoitetila on monitasoinen ja sitä pitäisi pystyä samalla hallitsemaan useasta eri näkökulmasta ja usealla eri tarkkuustasolla. Esimerkiksi projektipäällikön näkökulma suunnittelun hallintaan liittyen poikkeaa usein merkittävästi yksittäisen prosessin osan suunnitteliljan tarpeista. Suunnitteluprojektia ei siis voi hallita onnistuneesti pelkästään yhdestä näkökulmasta tai yhdellä tasolla.

Back to top