Liikennedata ja analyysit pilveen reaaliajassa

Helsingin kaupungilla on pitkät perinteet modernien teknologioiden käytöstä liikennesuunnittelussa. Nodeon jatkaa tätä ketjua modernisoimalla liikenteen mittauslaitteet ja viemällä datan analyyseineen pilveen.

Tutustu caseen

Tekoäly laskee kaikki liikennemuodot

Monen muun kaupungin tavoin Jyväskylä kehittää aktiivisesti eri liikennemuotojen mittaamista. Nyt analyysejä tehdään myös tekoälyyn perustuvan ratkaisun avulla.

Tutustu caseen

Avoimen datan äärellä

Digitraffic tarjoaa kattavan ja avoimen tietorajapinnan eri liikennemuotojen tietoon Suomessa. Nodeon hyödyntää tietoja liikenneanalytiikassaan, yhdistelee niitä asiakaskohtaiseen tietoon ja tarjoaa tehokkaat työkalut Suomen päätieverkon liikenteen tilannekuvaan ja historiatietoihin.

Tutustu caseen

Ketkä käyvät ja kuinka usein?

Huvipuisto noudattelee yhtäältä kaupan alan, toisaalta tapahtumanjärjestämisen lainalaisuuksia. Niin tai näin, Nodeonin analyysi tuottaa tarkkaa tietoa huvipuiston asiakkaista.

Tutustu caseen

Paras projekti missä olen koskaan ollut mukana

Lempäälän Ideapark vetää puoleensa jopa 7 miljoonaa kävijää vuosittain, ja 99 % heistä saapuu paikalle autolla. Nodeon toteutti liikennevirta-analyysin Lempäälän Ideaparkille kevättalvesta 2019.

Tutustu caseen

Turvallisempi koulutie

Nodeon on kehittänyt kaupunkien tarpeisiin suunnatun älykkään liikenteen ratkaisun koulujen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Turvallisempi koulutie -ratkaisu perustuu LED-pohjaisiin muuttuviin nopeusrajoitus- ja varoitusmerkkeihin sekä niiden hallinnassa käytettävään Nodeon Smart City -hallintajärjestelmään.

Tutustu caseen

Mihin mahduttaa 2 miljoonaa ihmistä?

Helsingin väkiluvun on arvioitu kasvavan 860 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Samassa ajassa koko seudun väkiluvun arvioidaan nousevan 2 miljoonaan.

Tutustu caseen

Mistä liityntäpysäköintialueille tullaan?

Liityntäpysäköinti on joukkoliikenteen asiakkaille tarkoitettu pysäköintiä. Sen avulla voidaan vähentää kaupunkien sisääntuloväylien ja kaupunkikeskustojen ruuhkautumista sekä jopa houkutella uusia joukkoliikenteen käyttäjiä seudun uloimmista osista.

Tutustu caseen

Liikennevirtojen analysointi alueellisen kehittämisen tukena Jyväskylässä

Raviradasta alkunsa saanut Jyväskylän Hippos on tätä nykyä maamme merkittävimpiä liikunnan ja huippu-urheilun keskittymiä. Se kokoaa monipuolisesti liikunnan ja kilpaurheilun toimijoita siipiensä suojaan

Tutustu caseen

Vt 12 lahden eteläisen kehätien suunnittelu

Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen päätie ja ainoita vielä kaupungin halki kulkevia valtateitä Suomessa. Nodeon on omalta osaltaan mukana parantamassa Lahden ja Hollolan alueen liikenneturvallisuutta ja tehostamassa maankäyttöä suunnittelemalla Vt 12 Lahden eteläisen kehätien teknisiä ratkaisuja.

Tutustu caseen

Back to top